Почитувани

Поради реализирање на проект  „фасилитатори за унапредување на социјален дијалог“ од програма Општинско – корисна работа, ве информираме дека во периододот од 01.07.2022 до 31.03.2023 година во населените места во општина Јегуновце теренска работа ќе вршат двајца фасилитатори за унапредување на социјален дијалог .

Лицата ќе вршат мапирање на терен на социјално загрозени лица, стари и изнемоштени лица и лица со посебни потреби.

Accessibility