По барање на градоначалникот Дарко Блажески, во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта започнати се градежните активности на регионалниот патен правец Р-29274 место Шемшово-Жилче каде се врши надградба на постоечкиот асвалт со нов.

Со овој зафат ќе се изврши целосна надградба во вкупна должина од 3500 метри со што значително ќе се подобрат условите и ќе се олесни одвивањето на сообраќајот во овој дел на општината.

Градежните активности се очекува да завшат до крајот на оваа недела, изведувачи се фирмата Македонија пат, додека средствата за успешна реализација се обезбедени од страна на Јавното претпријатие за државни патишта.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility