Општина Јегуновце 23.07.2018 година – Добиена е дополнителна информација од изведувачот ЕУРО ИНВЕСТ ИНГ – Тетово во врска со проектот за наводнување на заемјоделско земјиште во населено место Јанчиште, прецизираме дека за овој проект е направено ископ на канал во должина од 100 метри поставено цевки Ф-400 – 25 метри и поставен тампон 30 кубици .

Бенифитот е олеснување на жителите од населено место Јанчиште за наводнување на нивните земјоделски насади а средствата за успешна реализација се обезбедени од буџет на Општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Опптна Јегуновце

Accessibility