01.12.2017 година – Поради обилните поројни дождови и изливање на река Вардар од нејзиното речно корито, денес градоначалникот Дарко Блажески во посета на населено место Раотинце, едно од погодените населени места од оваа општина.

Тој оствари средба со жителите на ова населено место како и со претседателот на месната заедница, со што заедно ги  анализираа кртичните точки и изнаоѓаа решение за истите.

Општина Јегуновце во рамки на своите можности подготвена е за помош на секое населено место погодено од овој дождлив бран кој деновиве ја зафати целата територија на Репубика Македонија.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility