Во тек е шестата седница на советот на општина Јегуновце на која што се носат одлуки поврзани со функционирањето на локалната самоуправа и институциите под надлежност на општина Јегуновце. Пред советниците на дневен ред се повеќе точки на разгледување, од областа на образование, годишни сметки на основните училишта, јавни установи и градинката, функционирање на општинското јавно претпријатие, како и буџетско извршување на општина Јегуновце и повеќе други прашања кои се од сферата на локалната самоуправа. Транспарентното работење на советот на општина Јегуновце ќе продолжи во иднина, а граѓаните секогаш ќе бидат информирани за одлуките што се носат од страна на телата и органите на општина Јегуновце.

Accessibility