По барање на градоначалникот Дарко Блажески,  во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта започната е акција за чистење на регионалните патишта на територија на Општина Јегуновце.

Со оваа акција се очекува да бидат целосно искосени тревниците, уредени зелените површини и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот на целата територија на Општина Јегуновце со што значително ќе се подобрат условите за одвивање на собраќајот на овие простори.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

Accessibility