Со инсталирањето на оваа услуга на граѓаните  им нудиме подобра услуга и избор да плаќаат на начин кој тие го претпочитаат.

Трансакциите со картички го забрзуваат процесот на наплата, без чекање редови по банки и пошти, заради броење пари, и сл. Тие се изведуваат електронски, заштедуваат време и ги снижуваат трошоците преку намалување на манипулацијата со готови пари и извршување уплати, а со тоа ги намалуваат можностите за злоупотреба и ризикот поврзан со работење со готовина.

Accessibility