Отворени денови на Управата за јавни приходи (УЈП) во просториите на општинската зграда во Јегуновце

Општина Јегуновце Ноември 2018 година – со цел олеснување на даночната процедура, заштеда на време и трошоци за исполнување на даночните обврски како и обезбедување брз и лесен пристап до даночните услуги, Управата за јавни приходи (УЈП) преку даночна канцеларија секој Понеделник и Четврток до крајот на 2018 година со работно време од 10:00 до 15:00 часот ќе биде присутна во просториите на општинската зграда во Јегуновце.

Во даночната канцеларија, граѓаните и фирмите од општина Јегуновце ќе имаа можност да ги добијат сите даночни услуги и информации, односно да ги достават сите видови на даночни пријави и барања како и да ги подигнат потребните документи што ги издава УЈП.

Граѓаните и фирмите можат да добијат редовни информации за возниот ред на мобилните даночни шалтери преку веб-страницата на УЈП www.ujp.gov.mk или преку Инфо – центарот 0800 33 000.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана четиринаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 30.10.2018 година со почеток во 10:30 часот се ордржа четиринаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 8 точки, присутни беа сите 15 советници.
Дневен Реде:
       – Усвојување на записник од тринаесетта седница.
 1. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за III квартал за 2018год и Заклучок за усвојување на финансиски извештај.
 2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 год.
 3. Предлог – Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 год.
 4. Предлог – Одлука за одобрување на Планот и програми за развој на Буџетот на Општина Јегуновце за 2019 год.
 5. Предлог – Одлука за распределба на средства од програмата за изградба , реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците во 2018 год. по населени места во Општина Јегуновце.
 6. Предлог за изработка на Општи Акти за населените места во Општина Јегуновце за 2018 год.
 7. Предлог – Одлука за давање на за поставување на улични кабинети за с.Копанце и с.Ротинце, и утврдување на висината на надоместокот за поставување на улични кабинети.
 8. Разгледување на барање.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Претставници на КУД Бранко Радичевиќ, Коршиака, Акиф Јахја и КУД Извор во посета на општина Јегуновце

По повод одржување на меѓународните фолкорни средби МОСТОВИ кој како домаќин овој пат ќе биде КУД Извор од Јегуновце а ќе се одржат денес во населеното место Јегуновце,  претставници од КУД – Бранко Радичевиќ од Стара Пазова, КУД – Коршиака од Скопје, КУД – Акиф Јахја од с.Теарце и КУД Извор од Јегуновце во просториите на општина Јегуновце остварија средба со градоначалникот Дарко Блажески.

На оваа средба  дискутирано беше за развој и промоција на културните вредности на општина Јегуновце и Македонија како и  взаемна подршка и соработка со останатите културно уметнички друштва.

Градоначалникот Блажески го поздрави овој настан и најави дека како локална самоуправа во рамки на своите можности максимално ќе вложи за помош и промоција  на културните вредности како во општина Јегуновце така и во Македонија.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод 23 Октомври денот на македонската револуционерна борба

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Македонија им го честитаат 23-ти Октомври денот  на македонската револуционерна борба, со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина.

По повод  денот  на македонската револуционерна борба им оддаваме почит на шестте великани кои ги удрија темелите на македонската револуционерна борба: Христо Татарчев, Дамјан Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи-Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев кои воедно се и основоположници на идејата за слобода на Македонија.

23-ти Октомври e неработен ден за сите граѓани на Репулика Македонија.

Изготвил: Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Започнато е со изградба на тротоар покрај регионалниот патен правец Р-2242, од излез на с.Подбреѓе до влез на с.Јегуновце

Започнати  се градежните активности со изградба на тротоар покрај регионалниот патен правец Р-2242 од излез на населено место Подбреѓе до влез на населено место Јегуновце.

Овој инфраструктурен зафат  ќе биде во должина од околу 700 метри, проект кој ќе придонесе за решавање на  проблемите кои ги имаат пешаците но и возачите, ќе се модернизира  изгледот на општина Јегуновце а со тоа и одвивањето на сообраќајот ќе биде побезбеден.

Градоначалникот Дарко Блажески најави дека и во следниот период планира ваков вид инвестиции со цел подобрување на условите како на самите пешаци така и на условите и  овивањето на собраќајот на територија на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод 11-ти Октомври

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Македонија им го честитаат 11-ти Октомври Денот на вооруженото востание во Република Македонија, со искрени желби за мир,благосостојба и подобра иднина.

11-ти Октомври 1941 година, Денот на вооруженото востание во Република Македонија е симбол на исклучително значаен историски чин на македонскиот непокор и вековен стремеж за сопствена слобода на македонскиот народ. На овој ден им оддаваме најдлабока почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народноослободително востание кои беспоштедно ги дадоа своите животи за слобода на Република Македонија.

Нека ни е честит 11- ти Октомври!

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започна чистење на локалниот патен правец Прељубиште-Туденце

Општина Јегуновце 2018 година – во тек е акција за чистење на локалниот патен правец Прељубиште – Туденце.

Со оваа акција се очекува да бидат целосно искосени тревниците, уредени зелените површини и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот од од населено место Прељубиште до населено место Туденце со што значително ќе се подобрат условите за одвивање на собраќајот на овие простори.

Градоначалникот Блажески најави дека и во следниот период планира ваков вид акци со цел подобрување на условите во собраќајот како и разубавување на самата општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Покана за обука – презентирање на можностите за одгледување на малина во Полошкиот регион

Почитувани, Општина Јегуновце преку проект на УСАИД за развој на деловниот екосистем во соработка со компанијата LK Raspberries ве покануваат на обука за презентирање на можностите за одгледување на малина во Полошкиот регион.

Обуката  е предвидено да се одржи  на 08 Октомври 2018 година (Понеделникво просториите на Општина Јегуновце (сала за состаноци) со почеток од 11:30 часот.

Малина прирачник

Производство на малина во полошкиот регион

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана тринаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 21.09.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа тринаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневенио ред содржеше 6 точки, присутни беа сите 15 советници.
Дневен ред :
 1. Предлог-Одлука за распределба на средства од Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците за 2018 година, по населените места во општина Јегуновце.
 2. Предлог-Оперативен план за зимско одржување на локалната патна мрежа и улиците по населените места во општина Јегуновце.
 3. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишни програми за работа на ОУ на територија на општина Јегуновце за учебната 2018-2019 година.
 4. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишни извештаи за работа на ОУ на  територија на општина Јегуновце за учебната 2017-2018 година.
 5. Предлог-Одлука за одобрување на финасиски средства на Дружтвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце Јегуновце за уплата на надоместок на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија за утврдување на тарифа за бодоснабдување во населените места во општина Јегуновце.
 6. Разгледување барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце