Честитка по повод Курбан – Бајрам до сите граѓани од исламска веросиповед

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Курбан Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповед, им посакува наискрени честитки за добро здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.

Првиот ден од Курбан Бајрам е неработен ден за сите граѓани од муслиманска вероисповед.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започната надградба на регионалниот патен правец Р-29274 место Шемшово-Жилче

По барање на градоначалникот Дарко Блажески, во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта започнати се градежните активности на регионалниот патен правец Р-29274 место Шемшово-Жилче каде се врши надградба на постоечкиот асвалт со нов.

Со овој зафат ќе се изврши целосна надградба во вкупна должина од 3500 метри со што значително ќе се подобрат условите и ќе се олесни одвивањето на сообраќајот во овој дел на општината.

Градежните активности се очекува да завшат до крајот на оваа недела, изведувачи се фирмата Македонија пат, додека средствата за успешна реализација се обезбедени од страна на Јавното претпријатие за државни патишта.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Во тек е акција за чистење на регионалните патишта во општина Јегуновце

По барање на градоначалникот Дарко Блажески,  во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта започната е акција за чистење на регионалните патишта на територија на Општина Јегуновце.

Со оваа акција се очекува да бидат целосно искосени тревниците, уредени зелените површини и поткастрени дрвјата од двете страни на коловозот на целата територија на Општина Јегуновце со што значително ќе се подобрат условите за одвивање на собраќајот на овие простори.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

Изграден парк во населено место Раотинце

На задоволство на месното население, во функција е ставен новоизграден парк во населено место Раотинце.

Направени се пешачки патеки поплочени со бехатонки, нанесена е комплетно нова земјена подлога, поставено е осветлување, клупи за одмор како и канти за отпад.

Со овој проек жителите на населено место Раотинце на располагање ќе добијат пријатно катче за одмор и релаксирање.

За ваков изглед на паркот обезбедени се финасиски средства од  буџетот на општина Јегуновце додека изведувач е фирмата ЕУРО ИНВЕСТ ИН од Тетово.

Градоначалникот Блажески најави дека тука не застанува, како локална самоуправа ќе се залагаме во наредниот период да направиме повеќе вакви паркови во повеќе населени места.

 

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана единаесета седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 31.07.2018 година со почеток во 09 часот се ордржа единаесета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, новиот дневен ред содржеше 3 точки, присутни беа 14 од вкупно 15 советници.

Дневен ред

  1. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за II квартал за 2018 година и заклучок за усвојување на финасискиот извештај.
  2. Предлог – Одлука за подршка на сопствено учество – кофинансирање на проектот „Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја  на Полог.
  3. Разгледување барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Дополнителна информација – проект за наводнување на земјоделско земјиште Јанчиште

Општина Јегуновце 23.07.2018 година – Добиена е дополнителна информација од изведувачот ЕУРО ИНВЕСТ ИНГ – Тетово во врска со проектот за наводнување на заемјоделско земјиште во населено место Јанчиште, прецизираме дека за овој проект е направено ископ на канал во должина од 100 метри поставено цевки Ф-400 – 25 метри и поставен тампон 30 кубици .

Бенифитот е олеснување на жителите од населено место Јанчиште за наводнување на нивните земјоделски насади а средствата за успешна реализација се обезбедени од буџет на Општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Опптна Јегуновце

Поставено цевки за наводнување на земјоделско земјиште во населено место Јанчиште

По барање на месната заедница на населено место Јанчиште а одобрено од советот и градоначалникот на општина Јегуновце, инсталирани се цевки за наводнување на земјоделско земјиште во населено место Јанчиште.

Овој цевковод е во должина од околу 300 метри, додека бенифитот на овој проект е олеснување на жителите од населено место Јанчиште за наводнување на нивните земјоделски насади.

За оваа реализација обезбедени се финасиски средства од буџет на Општина Јегуновце,  изведувачи се фирмата ЕУРО ИНВЕСТ ИНГ – Тетово.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце