Завршна фаза со изградба на „Крак“ на основниот проект за фекална канализација во с.Јажинце

Во завршна фаза се градежните активности со изградбата на ” КРАК ” на основниот проект за  фекална канализација за населено место Јажинце. Овој ” КРАК ” е во должина од околу 300 метри, финасиските средства се обезбедени од буџет на Општина Јегуновце додека изведувачи се фирмата ЕУРО ИНВЕСТ ИНГ – Тетово.

Суштина на овој проект е олеснување на населението во нивното секојдневие, односно ова претставува проект што ќе спречи разни загадувања на подземните води и воздухот во овие населени места а со тоа би се намалила можноста на разни болести.

Градоначалникот Блажески најави дека ќе продолжи со вакви проекти, како и со нови инвестиции и подобар рурален развој на Општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана десета седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 29.06.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа десета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 3 точки, присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред

1.Предлог-Одлука за престанување на важење на Одлука од Совет бр.07-1883/8 од 30.11.2010 год.

2.Предлог-Одлука за воспоставување на меџуопштинска соработка со општините Брвеница, Врапчиште, Тетово, Желино, Маврово и Ростуше, Теарце, Боговиње и Гостивар.

3.Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Потпишан меморандум за соработка со женска граѓанска иницијатива АНТИКО

На ден 26.06.2018 година градоначалникот на општина Јегуновце г-дин Дарко Блажески потпиша Меморандум за соработка со претседателката на женската граѓанска иницијатива АНТИКО.

Целта од оваа соработка е заеднички придонез во промовирање и унапредување на родовата рамноправност и подеднаква вклученост на родовите – половите во креирањето на јавните политики, размената на информации и најдобрите практики во процесот на создавање на еднакви можности за жените  и мажите во заеднициата.

Оваа воспоставена соработка ќе даде придонес и во зголемувањето на јавната свест за придобивките на родовата рамноправност како и активно учество на женската граѓанска иницијатива АНТИКО и граѓаните/ките во креирањето на политиките кој подразбираат применување во пракса на еднаков статус и третман на жените и мажите во остварвањето на сите права, развој на индивидуалните потенцијали, еднаквиот ангажман  во развојот на заедницата, а и придобивките кои произлегуваат како резултат од овој развој.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана тркалезна маса на тема „Унапредување на правата на заедниците и комисии за односи меѓу заедниците во општините”

Денес 19.06.2018 година во салата за состаноци на Општина Јегуновце со почеток во 10:30 часот се одржа тркалезна маса на тема „Унапредување на правата на заедниците и комисии за односи меѓу заедниците во општините”. организиран од страна на Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, во соработка со Агенцијата за остварување на правата на заедниците (Агенцијата), со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Целта е информирање на присутните за надлежностите и активностите на Агенцијата како посебен државен орган во оваа област, како и да се запознаат со местото и улогата на КОМЗ во општината.

Со овој настан се очекува да се овозможи и поттикне конструктивен, отворен и инклузивен дијалог за сите предизвици и прашањата кои се поврзани со остварувањето на правата на заедниците на локално ниво.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Започна турнир во мал фудбал „Ратае 2018“

Започна турнир во мал фудбал „Ратае 2018“. Недела 17.06.2018 година во присуство на голем број гости од сите населени места на општина Јегуновце како и пошироко овој турнир беше и официјално прогласен за отворен.

Турнирот се организира втора година по ред, бројот на екипи изнесува 27, а натпреварите се играат во две фази: првата фаза по групи и втората елиминациона фаза додека Финалето е закажано за 8 Јули.

Голем придонез за турнирот несебично дава и локалната самоуправа на Општина Јегуновце. Општина Јегуновце постојано вложува средства за развој на спортот, издвојува средства како на регистрираните спортски клубови, така и за организирање на турнири по населените места.
Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод Рамазан – Бајрам до сите припадници од исламска вероисповед

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Рамазан – Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповед, им посакува наискрени честитки за добро здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.
Првиот ден од Рамазан Бајрам е неработен ден за сите граѓани на Репулика Македонија.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

 

Започнати се градежни активности во населените места Шемшово и Жилче

Општина Јегуновце 2018 година – започнати се градежни активности во населените места Шемшово и Жилче – регионален пат Р29274, каде се врши ископ и поставување на цевки за фекална канализација.

Со овој инфраструктурен зафат значително ќе се олеснат условите околу приклучок во колекторскиот ситем на самите жители од овие населени места.

Изведувач е фирмата ЕУРО ИНВЕСТ-ИНГ од Тетово додека средствата за успешна реализација се обезбедени од буџет на општина Јегуновце.

Градоначалникот Блажески најави и нови инвестиции како во областа и подобрување на локалната патна инфраструктура така и во изградба на колекторскиот систем Жилче-Шемшово.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

 

Одбележан е настан по повод Светскиот ден за заштита на животната средина

Петок 08.06.2018 година – Во просториите на Општина Јегуновце се одржа настан организиран од страна на ENV.NET, Балкански Мостови и Младинска алијанса, Тетово  по повод Светскиот ден за заштита на животната средина.

Секоја година Светскиот ден на животната средина е фокусиран на тема која треба да го сврти вниманието на глобалната јавност на најгорливите прашања за животната средина. Тема за 2018 година, под мото „Да го спречиме загадувањето со пластичен одпад“ е повик за акција за сите нас да се здружиме и да се бориме со еден од големите еколошки предизвици на нашето време.

Апелот е дека е потребна итна, конкретна акција од страна на сите засегнати за решавање на проблемот со комуналниот одпад.

Општина Јегуновце зема активно учество на ваков вид настани и ќе се залага за чиста и здрава животна средина.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана девета седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 31.05.2018 година со почеток во 11 часот се ордржа девета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 5 точки додека присутни беа сите 15 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

  1. Предлог – Одлука за давање на согласност за поставување на подземни инсталации во патниот и заштитниот појас на општинскиот пат/улица во с.Раотинце и утврдување на висината на надоместок за поставување инсталации во патниот и заштитниот појас на општинскиот пат/улица с.Раотинце.
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Акциски план на општина Јегуновце за 2018 год. за пристапни рампи за лица со инвалидност.
  3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање Комисија за односи меѓу заедниците.
  4. Разгледување на барања.
  5. Советнички прашања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце