Одржани две работилници во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локалните институции, бизнис секторот и невладините организации“

Во организација на ЛАГ СКАРДУС и Општина Јегуновце на 24 и 25.04.2018 година се одржаа две раборилници во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локалните институции, бизнис секторот и невладините организации“.

Проектот го реализираа ЛАГ СКАРДУС и Општина Јегуновце и истиот финансиски е поддржан од Проектот ИПА 2 на ЕУ.

На работилниците присуствуваа 37 учесници кои имаа можност низ интерактивна работа да се запознаат со можностите за соработка преку ЛЕАДЕР мерката на ИПАРД Програмата , односно преку Локалните Акциски Групи (ЛАГ) , а во функција на создавање на услови за поголем развој на заедницата.

Покрај тоа, со гостите од Унгарија и Република Чешка беа споделени искуства од начинот на формирање и функционирањето на Локалните Акциски Групи во Унгарија и Чешка и нивниот придонес во руралниот развој во нивните земји.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започна поставување на нов асвалт на регионалниот патен правец Р-2234 Јегуновце-Пршовце

Денес 24.04.2018 година – Започна поставувањето на нов асвалт на регионалниот патен правен Р-2234 Јегуновце-Пршовце.

Со овој зафат ќе се изврши целосна рехабилитација во вкупна должина од 4900 метри, комплетна реконструкција помеѓу двете пруги од 160м, каде очекувано ќе се подобрат условите и ќе се олесни одвивањето на сообраќајот во овој дел на општината.

Денес Градоначалникот Блажески направи увид во градежните активности кои се одвиваат на самата изградбата на патот, констатирано беше дека градежните активности се одвиваат според зацртаната динамика на изведба и овој проект се очекува да биде комплетиран наредните неколку дена.

Изведувачи се фирмата ЕСКАВАТОРИ, додека средствата за успешна реализација се обезбедени од страна на Влада на Р.М во соработка со општина Јегуновце и општина Теарце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Утврдена нова цена по приклучок за фекална канализација за населените места на територија на општина Јегуновце

По предлог на градоначалникот Дарко Блажески советот на општина Јегуновце донесе одлука за утвдрување на цена по приклучок за фекална канализација за населените места од општина Јегуновце.

Со оваа одлука наместо досегашните 300 евра по приклучок висината ќе изнесува само 150 евра, со што значително ќе се намалат трошоците кај идните корисници од сите населени места во општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

 

Одржана работилница „Градење на капацитетите за одржлив развој на локалните акциски групи во процесите на итеграција во ЕУ“

Во деновите 19 и 20.04.2018 година  во хотел Бистра, Маврово се оддржа работилница на тема „Градење на капацитетите за одржлив развој на локалните акциски групи во процесите на итеграција во ЕУ“. Оваа работилница е организирана од страна на здружението ЦеПроСАРД во соработка со партнер организациите ASAHA GRANDA од Шпанија и LAG UNA од Хрватска.

Проектот имаше за цел зајакнување на јавно приватно партнерсво помеѓу локалните власти, руралните невладини организации и бизнис асоцијациите преку трансвер знаење, најдобри практики и искуство пренесено од ЕУ за воспоставување и функционирање на Локални Акциски Групи (ЛАГ) и ЛИДЕР Програмата.

Општина Јегуновце ја подржа оваа работилница и зеде учество со свои претставници.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

Претставници од Здружение на слепи лица -Тетово во работна посета на општина Јегуновце

Денес во просториите на Општина Јегуновце се одржа работна средба помеѓу градоначалникот Дарко Блажески и претставници од здружението на слепи лица од Тетово.

На оваа средба претставниците од ова здружение го запознаа градоначалникот со број на слепи лица од општина Јегуновце, проблеми со кој се соочуваат овие лица, како и потреби кој им се неопходни за нормален живот.

– Градоначалникот Блажески изјави дека е спремен за соработка и помош од негова страна како лично така и институционално, максимално ќе вложи овие лица да добијат подобри услови и да се реализираат нивнините барања во најбрз временски период.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Посета на учениците од четврто одделение од ПОУ Симче Настовски – Јажинце на локалната самоуправа на Општина Јегуновце

13.04.2018 година – Учениците од четврто одделение од подрачните училишта Симче Настовски од населено место Јажинце денеска имам можност да се запознаат со градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажески како и со работењето на самата локална самоуправа на Општина Јегуновце.

Учениците поставуват прашања, се запознаа со функционирањето на локалната самоуправа, објаснување добија и за проектите кој се реализираат за младите во оваа општина и многу друго.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод Воскресение Христово Велигден

По повод големиот христијански празник Воскресение Христово – Велигден, Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со Градоначалникот Дарко Блажески упатува честитка до сите верници од православна вероисповест, во честитката се вели:

– Духовната вредност на овој голем христијански празник Воскресението Христово – Велигден не потсетува на значењето и вредноста на човечкиот живот исполнет со покајание, молитва и пост. Со Воскресението Христово се празнува победата на Животот над смртта, неговата големина, добрина и семоќ. Во овие убави денови на празнување Ви посакуваме воскресенска светлина и среќни велигденски празници, исполнети со разбирање, благодет и спокој во секој дом.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ!

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана јавна дебата за потребата од зајакнување на Комисијата за односи меѓу заедниците

Јавната дебата која се одржа на ден 28 Март 2018 во ресторан Антонио во Јегуновце, е првата активност од проектот „Зајакнување на капацитетите на КОМЗ Јегуновце„ проект финансиран од Европската Унија преку Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ) од Гостивар, имплементирано од ЗИП Институт од Скопје.

На овој настан присутни беа членовите на КОМЗ, советниците на Општинскиот совет, претседатели на месните заедници на општина Јегуновце,  директори на основни училишта како и претставници на ИВЗ и МПЦ. На дебата се истакна потребата од зајакнување на КОМЗ, како тело кое адресира проблеми на помалите немнозински заедници. Дебатата беше водена во правец на вклучување на помалите етнички заедници во комисијата, со тоа што бројот на членовите не КОМЗ треба да расте од 5 во 7, вклучувајќи ги Ромите и Србите кои живеат во Општината.

Проектот има една широка палата на активности, како обуки, конференции и состаноци со цел функсионализација на КОМЗ Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана седма седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 28.03.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа седма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 9 точки додека дополнет беше со плус две.

  1. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општински патишта и улици во општина Јегуновце за 2017г. со Заклучок за усвојување.
  2. Предлог-Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општински патишта и улици во општина Јегуновце за 2017г.
  3. Предлог-Одлука за прогласување на општински патишта на територија на општина Јегуновце.
  4. Предлог-Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребна инфраструктура за Полошкиот регион.
  5. Предлог-Одлука за утврдување на висината на цената за приклучок на фекална канализација за населените места Сиричино и Јегуновце.
  6. Предлог-Одлука за донесување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави на општина Јегуновце за 2018г
  7. Предлог-Одлука за одобрување на Програма за спроведување на општи мерки и заштита на населението од заразни болести на пофрачјето на општина Јегуновце за 2018г.
  8. Разгледување на барања.
  9. Јавна дебата за потребата од зајакнување на Комисија за односи меѓу заедниците.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце