Потпишан меморандум за соработка во Белш Република Албанија

Градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажески, раководителот од Центарот за развој на Полошки плански регион од Репулика Македонија Фатмир Саити и градоначалникот Ариф Тафани од општина Белш Репулика Албанија потпишаа меморандум за заедничка соработка.

Меморандумот беше потпишан во општина Белш Репулика Албанија а целта на овој меморандум е потврда на соработката помеѓу општина Јегуновце, Центарот за развој на Полошки плански регион и општина Белш во рамките на вториот повик за поднесување на проекти во програмата за прекугранична соработка помеѓу Ребулика Македонија и Репулика Албанија.

Потписниците на Меморандумот прифаќаат да поднесат заедничка проектна апликација согласно правилата на вториот отворен повик за поднесување на проекти во програмата за прекугранична соработка помеѓу Репулика Македонија и Репулика Албанија.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Делегација на општина Јегуновце во посета на дечињата со посебни потреби од ОУ Симче Настовски с.Вратница

Делегација од локалната самоуправа на општина Јегуновце предводена од секретарот Љупчо Столески, во пресрет на новогодишните празници ги посети децата со посебни потреби од ОУ Симче Настовски од Вратница со што ги израдува со новогодишно пакетче кое изнуди насмевка на  детските лица.

Овие дечиња се разликуваат од останатите и нивната убавина е токму во таа посебност, во разликување и издвојување од останатите, затоа должност наша е да се грижиме да им биде олеснет животот и исполнет со убави работи.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана шеснаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 27.12.2018 година со почеток во 10:30 часот се ордржа шеснаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 11 точки а дополнет беше со плус една, присутни беа сите 15 советници  и градоначалникот Дарко Блажески.
Дневен Ред:
       – Усвојување на Записник од петнаесетата седница.
 1. Предлог – Буџет на Општина Јегуновце за 2019 год.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Буџет на Општина Јегуновце за 2019 год.
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџет на Општина Јегуновце за 2019 год.
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година.              
 1. Предлог – Одлука за усвојување на Планот за архивски знаци за распоредување на актите за 2019 год на Општина Јегуновце.
 1. Предлог – Одлука за трансферирање на средства – субвенции од Буџетот на Општина Јегуновце на Друштвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце за 2019 година.
 2. Предлог – Одлука за превземање на обврска за плаќање на фактури за потрошена електрична енергија од Друштвото за услуги ЧИСТОТА ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.
 3. Предлог – Одлука за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „ЈАБОЛЧИЊА„ во с.Јегуновце општина Јегуновце, во објект „Цветови„ лоциран на ул 101 бр.бб во с Прељубиште општина Јегуновце во состав на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „ЈАБОЛЧИЊА„ во с.Јегуновце, општина Јегуновце.
 4. Предлог – Одлука за давање на користење, одржување и управување на објектот „Цветови„ во сПрељубиште, општина Јегуновце на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „ЈАБОЛЧИЊА„ во с.Јегуновце општина Јегуновце
 5. Предлог – Одлука за давање на користење на недвижен имот – канцеларија, без надоместок, на неопределено време.
 6. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

22 години Општина Јегуновце

Денес 18 Декември 2018 година, Општина Јегуновце одбележува 22 години од своето формирање.

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце предводена од градоначалникот Дарко Блажески по повод денот на формирање на Општина Јегуновце упатува честитки до сите жители на оваа општина.

На денешен ден пред 22 години се конституирал првиот повеќепартиски совет на Општина Јегуновце со што жителите од овој крај добија своја општина која ќе биде поблиска до сите граѓани.

Во населените места низ Општина Јегуновце за овие 22 години се изградени повеќе капитални проекти: водоводи, резервари, канализации, локални патишта и улици, спортски игралишта, мрежа за улично осветлување, реконструирани се училишта и домови на културата, како и многу други проекти со што значително се подобрени условите на живеење за сите жители.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Извршено замена на постоечкиот систем на улично осветлување покрај регионалниот пат Р-2234 место Јегуновце-Подбреѓе

Извршено замена на постоечкиот систем на улично осветлување покрај регионалниот пат Р-2234  место Јегуновце- Подбреѓе.  Досега дотраениот систем на улично осветлување кој претставуваше потешкотии за жителите кој живеат во овој дел на населеното место Јегуновце беше заменет со нови енерго ефикасни светилки и целосно оспособен.

Градоначалникот Дарко Блажески вети  дека за кратко очекува целосно да бидат завршени и градежните работи  со новиот тротоар кој интензивно се гради на оваа локација со што комплетно ќе се модернизира изгледот на општина Јегуновце како и подобрување на условите на самите пешаци и жители од овој дел на општината.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одбележан меѓународниот ден на лица со посебни потреби во ОУ Симче Настовски-Вратница

По повод меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, претставници од Општина Јегуновце заедно со Градоначалникот Дарко Блажески денеска ги посети дечињата со посебни потреби од основното училиште Симче Настовски од Вратница.

Овие се лица кој се разликуваат  од останатите и нивната убавина е токму во таа посебност, во разликување и издвојување од останатите, затоа должност наша е да се грижиме да им биде олеснет животот и исполнет со убави работи.

На дечињата од страна на градоначалникот им беше доделено училишен прибор, со единствена цел радост и топлина за секое дете.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана петнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 29.11.2018 година со почеток во 10:00 часот се ордржа петнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки, присутни беа сите 15 советници.
Дневен Реде:
       – Усвојување на записник од четириаесетта седница.
 1. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце од областа на културата во 2018 година.
 2. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце од областа на социјална заштита во 2018 година.
 3. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце за подршката на НВО секторот во 2018 година.
 4. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за спортски активности на подрачјето на Општина Јегуновце за 2018 година.
 5. Предлог – Одлука за набавка на рекламен материјал.
 6. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабување со вода за пиење на Друштвото за улуги ЧИСТОТА Јегуновце ДООЕЛ за период од 2019-2021.
 7. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце