Извршено замена на постоечкиот систем на улично осветлување покрај регионалниот пат Р-2234 место Јегуновце-Подбреѓе

Извршено замена на постоечкиот систем на улично осветлување покрај регионалниот пат Р-2234  место Јегуновце- Подбреѓе.  Досега дотраениот систем на улично осветлување кој претставуваше потешкотии за жителите кој живеат во овој дел на населеното место Јегуновце беше заменет со нови енерго ефикасни светилки и целосно оспособен.

Градоначалникот Дарко Блажески вети  дека за кратко очекува целосно да бидат завршени и градежните работи  со новиот тротоар кој интензивно се гради на оваа локација со што комплетно ќе се модернизира изгледот на општина Јегуновце како и подобрување на условите на самите пешаци и жители од овој дел на општината.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одбележан меѓународниот ден на лица со посебни потреби во ОУ Симче Настовски-Вратница

По повод меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, претставници од Општина Јегуновце заедно со Градоначалникот Дарко Блажески денеска ги посети дечињата со посебни потреби од основното училиште Симче Настовски од Вратница.

Овие се лица кој се разликуваат  од останатите и нивната убавина е токму во таа посебност, во разликување и издвојување од останатите, затоа должност наша е да се грижиме да им биде олеснет животот и исполнет со убави работи.

На дечињата од страна на градоначалникот им беше доделено училишен прибор, со единствена цел радост и топлина за секое дете.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана петнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 29.11.2018 година со почеток во 10:00 часот се ордржа петнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки, присутни беа сите 15 советници.
Дневен Реде:
       – Усвојување на записник од четириаесетта седница.
 1. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце од областа на културата во 2018 година.
 2. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце од областа на социјална заштита во 2018 година.
 3. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце за подршката на НВО секторот во 2018 година.
 4. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за спортски активности на подрачјето на Општина Јегуновце за 2018 година.
 5. Предлог – Одлука за набавка на рекламен материјал.
 6. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабување со вода за пиење на Друштвото за улуги ЧИСТОТА Јегуновце ДООЕЛ за период од 2019-2021.
 7. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Отворени денови на Управата за јавни приходи (УЈП) во просториите на општинската зграда во Јегуновце

Општина Јегуновце Ноември 2018 година – со цел олеснување на даночната процедура, заштеда на време и трошоци за исполнување на даночните обврски како и обезбедување брз и лесен пристап до даночните услуги, Управата за јавни приходи (УЈП) преку даночна канцеларија секој Понеделник и Четврток до крајот на 2018 година со работно време од 10:00 до 15:00 часот ќе биде присутна во просториите на општинската зграда во Јегуновце.

Во даночната канцеларија, граѓаните и фирмите од општина Јегуновце ќе имаа можност да ги добијат сите даночни услуги и информации, односно да ги достават сите видови на даночни пријави и барања како и да ги подигнат потребните документи што ги издава УЈП.

Граѓаните и фирмите можат да добијат редовни информации за возниот ред на мобилните даночни шалтери преку веб-страницата на УЈП www.ujp.gov.mk или преку Инфо – центарот 0800 33 000.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана четиринаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 30.10.2018 година со почеток во 10:30 часот се ордржа четиринаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 8 точки, присутни беа сите 15 советници.
Дневен Реде:
       – Усвојување на записник од тринаесетта седница.
 1. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за III квартал за 2018год и Заклучок за усвојување на финансиски извештај.
 2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 год.
 3. Предлог – Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 год.
 4. Предлог – Одлука за одобрување на Планот и програми за развој на Буџетот на Општина Јегуновце за 2019 год.
 5. Предлог – Одлука за распределба на средства од програмата за изградба , реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците во 2018 год. по населени места во Општина Јегуновце.
 6. Предлог за изработка на Општи Акти за населените места во Општина Јегуновце за 2018 год.
 7. Предлог – Одлука за давање на за поставување на улични кабинети за с.Копанце и с.Ротинце, и утврдување на висината на надоместокот за поставување на улични кабинети.
 8. Разгледување на барање.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Претставници на КУД Бранко Радичевиќ, Коршиака, Акиф Јахја и КУД Извор во посета на општина Јегуновце

По повод одржување на меѓународните фолкорни средби МОСТОВИ кој како домаќин овој пат ќе биде КУД Извор од Јегуновце а ќе се одржат денес во населеното место Јегуновце,  претставници од КУД – Бранко Радичевиќ од Стара Пазова, КУД – Коршиака од Скопје, КУД – Акиф Јахја од с.Теарце и КУД Извор од Јегуновце во просториите на општина Јегуновце остварија средба со градоначалникот Дарко Блажески.

На оваа средба  дискутирано беше за развој и промоција на културните вредности на општина Јегуновце и Македонија како и  взаемна подршка и соработка со останатите културно уметнички друштва.

Градоначалникот Блажески го поздрави овој настан и најави дека како локална самоуправа во рамки на своите можности максимално ќе вложи за помош и промоција  на културните вредности како во општина Јегуновце така и во Македонија.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод 23 Октомври денот на македонската револуционерна борба

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце со градоначалникот Дарко Блажески на сите жители на Репулика Македонија им го честитаат 23-ти Октомври денот  на македонската револуционерна борба, со искрени желби за мир, благосостојба и подобра иднина.

По повод  денот  на македонската револуционерна борба им оддаваме почит на шестте великани кои ги удрија темелите на македонската револуционерна борба: Христо Татарчев, Дамјан Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи-Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев кои воедно се и основоположници на идејата за слобода на Македонија.

23-ти Октомври e неработен ден за сите граѓани на Репулика Македонија.

Изготвил: Стојанче Антовски

Општина Јегуновце