Одржан состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“

На 31.01.2019 гoдина одржан е состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“ каде активно учество има и општина Јегуновце.

Проектот е финансиран од владата на Швајцарија, а негова цел е да се подобри управувањето со цврстиот комунален отпад во Полошкиот регион.

Во рамките на проектот до средината на 2019 година ќе се интервенира на депонијата во Русино, финансиски ќе се подржат деветте општини од регионот преку брзи мерки со активности за кои ќе одлучат општините поединечно и ќе се спроведе кампања за подигање на јавната свест.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана работилница на Проект “Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“

На 29 и 30 01.2019 година во Тетово и Велес се одржаа работилници на Проектот “ Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“ на кој активно учество имаше и општина Јегуновце, при што беше разгледана и разработена Програмата за работа на Мрежата на отпорен и заштитен Полог за 2019 година.

Се одржа и Втората седница на Заедничкото Работно Тело (ЗРТ) на која беше усвоен нацртот на Програмата за работа на Мрежата на отпорен и заштитен Полог за 2019година.

Целта на проектот е да се превземат мерки и активности за превенирање на појава на поплави во полошкиот регион и намалување на последиците од поплавите.

Проектот е финансиран од швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC) , а се спроведува во соработка со УНДП и деветте општини од полошкиот регион.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана седумнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 25.01.2019 година со почеток во 10:30 часот се ордржа седумнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 10 точки а дополнет беше со плус 8, присутни беа сите 15 советници  и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

Усвојување на Записник од шеснаесетата седница.

  1. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Јегуновце за 2019 год.
  2. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за IV квартал за 2018 год. и Заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
  3. Предлог – Критериуми за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во Општина Јегуновце за 2019 год.
  4. Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови за населените места на подрачјето во Општина Јегуновце и урбанистички планови вон населените места за 2019 год.
  5. Предлог – Програма за изработка на локална урбанистичка планска документација на Општина Јегуновце за 2019 год.
  6. Предлог – Програма за изработка на општи Акти за населените места во Општина Јегуновце за 2019 год.
  7. Предлог – Одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Друштвото за услуги  ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с. Јегуновце, Јегуновце.
  8. Предлог – Одлука за именување на членови во Управен одбор на Јавната локална установа Библиотека „Светлина„-„Drita„ с.Прељубиште – Општина Јегуновце.
  9. Предлог – Заклучок за превземање активности со згрижување на кучиња скитници.
  10. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржано предавање за влијанието на климатските промени врз земјоделството и сточарството

На ден 24.01.2019 година Општина Јегуновце во соработка со Федерацијата на фармери на Репулика Македонија (ФФРМ), се одржа предавање за влијанието на климатските промени врз земјоделството и сточарството.

На предавањето кое го одржа професорот од факлутетот за земјоделство и храна  Зоран Димов зедоа активно учество повеќе земјоделци и сточари од населените места од општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Исчистени од снег локалните патишта во Општина Јегуновце

Општина Јегуновце 2019 година – Зимската служба ангажирана од страна на локалната самоуправа од вчера започна со чистење на снегот од локалните патишта кој се во надлежност на Општина Јегуновце со едниствена цел корисниците да можат без потешкотии да ги завршуваат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Сите локални патишта на територија на општина Јегуновце вклучувајќи ги верските објекти и основните училишта усшешно се пробиени и целосно е исчистен снегот од коловозот.

Поради обилните врнежи од снег, надлежните служби ќе бидат на терен во текот на целиот ден, доколку на одредени локални патишта има потреба од дополнителна интервенција жителите  можат да пријават на следниов телефонски број:044/397-766

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Демант

Градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажески ја демантира објавата  којa се појавија на социјалната мрежа Facebook објавена од профилот (Умс Вмро-Дпмне О.К. Јегуновце) во врска со тендерот за зимското одржување за кој  истите тврдат дека е направен во четири очи.

Општина Јегуновце најостро  ги осудува ваквиод вид на ширење шпекулација и бара јавно извинување од истите.

Подетални информации во врска со сите огласите може да најдете на следниод линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices 

Прилог фотографија преземена од: e-nabavki.gov.mk

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

 

Честитка по повод Божиќ

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите православни христијани им го честита Христовото раѓање – Божиќ.

Во духот на христијанството, Божиќ е најголемиот и најрадосниот христијански празник, празник на светлината, надежта и спасението. Христовото раѓање е голем и светол настан за човековиот род, поттик за надеж и верба во животот, љубов и радост во секој наш дом.

Среќен Божиќ. Христос се роди.

Изготвли:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Градоначалникот Блажески во посета на населените места зафатени од големи намети од снег

Општина Јегуновце 2019 година – Поради силен ветер затрупани од намети со снег беа локалните патишта во населените места Рогачево и Јажинце.

Градоначалникот Блажески излезе на лице место во погодените населени места, каде оствари средби со месното населени со што заедно ги анализираа кртичните точки и изнаоѓаа решение за истите.

Од страна на локалната самоуправа беше ангажирано и багер кој вршеше зафат на затрупаните места на коловозот каде наметите достигаа и до два метри со што патиштата се целосно пробиени и оспособени за одвивање на сообраќајот.

Екипа ангажирана од страна на Општина Јегуновце е сеуште на терен каде  стојат на располагање на самите жители од овие населени места.

Општина Јегуновце препорачува внимателно возење во овие делови поради остатоци од кашест снег на патот.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

СРЕЌНА НОВА 2019 ГОДИНА

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце ви ја честита Новата 2019 ГОДИНА, со желби за многу здравје, успех, среќа и благосостојба во сите свери на животот.

Во новата 2019 година, продолжуваме заедно да работиме за модерена, развиена и убава општина Јегуновце.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце