Kryetar i Komunës Jegunovcit
Toni Koceski

 

predsedatel

ADRESA

Komuna e Jegunovcit
Kryetar i Komunës Jegunovcit
1215 Jegunovc

E-kontakti
toni.koceski@yahoo.com
DHËNA PERSONALEИ
• I lindur 01.02.1972 Tetovë, Republika e Maqedonisë
Gjendja martesore: Njeri familjar,bashkëshortja Daniella, djali Jane dhe vajza Marija.
Hobi,merret me futboll dhe alpinizëm

ARSIMIMI
• I diplomuar Fakultetin e Makinerisë Shkup, dega Saldimi dhe konstruksionet esaldimit 1998 dhe morri titullin Inxhinier i diplomuar i makinerisë

PËRVOJA PUNË
Prej diplomimit deri vitin 2000 punon si projektues një firmë private.
vitin2000 është zgjedhur kryetari Komunës Vratnicës zgjedhje drejtpërdrejta me mandat katër vjeçar nga lista e VMRO DPMNE
vitin 2005 është zgjedhur për kryetar Komunës Jegunovcit përbërje cilës hyri edhe ish-Komuna e Vratnicës zgjedhje drejtpërdrejta me mandat katërvjeçar nga lista e VMRO DPMN
vitin 2009 është rizgjedhur për kryetar Komunës Jegunovcit zgjedhje drejtpërdrejta me mandat katër vjeçar nga lista e VMRO DPMNE.

Dërgo një mesazh kryetarit të komunës


[recaptcha]