Тони Коцески
Градоначалник на Општина Јегуновце

predsedatel

АДРЕСА

Општина Јегуновце
Градоначалник на Општина Јегуновце
1215 Јегуновце

Е – контакт
toni.koceski@yahoo.com

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Роден е 01.02.1972 г. во Тетово, Република Македонија.
Брачнa сoстојба: Семеен човек, сопруга Даниела, син Јане и ќерка Марија.
Хоби, се занимава со фудбал и планинарење

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломирал на Машински Факултет во Скопје, отсек Заварување и заварени конструкции 1998 г. и се здобил со звање Дипломиран машински инженер

РАБОТНО ИСКУСТВО
Од дипломирањето до 2000 г. работи како проектант во приватна фирма.
Во 2000 г. е избран за градоначалник на Општина Вратница на непосредни локалниизбори со мандат од четири години од листата на ВМРО ДПМНЕ
Во 2005 г. е избран за градоначалник на Општина Јегуновце во чии состав се споии поранешната Општина Вратница на непосредни локални избори со мандат одчетири години од листата на ВМРО ДПМНЕ
Во 2009 г. е реизбран за градоначалник на Општина Јегуновце на непосреднилокални избори со мандат од четири години од листата на ВМРО ДПМНЕ.
Во 2013 г. е реизбран за градоначалник на Општина Јегуновце на непосреднилокални избори со мандат од четири години кој ја извршува функцијата до денес одлистата на ВМРО ДПМНЕ.

Пратете порака до градоначалникот