Lista e këshilltarëve Komunën e Jegunovcit
Mandati 2013-2017

 

Aleksandar Mitrevski

Lindur: 07.11.1984 -Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PSP

Adresa:f.Bellovishtë p.n.

Partia politike:VMRO-DPMNE

E-kontakti: mitrevski2367@gmail.com

 

Marjan Matovski

Lindur: 16.02.1985 -Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PPS

Adresa:f.Bellovishtë  p.n.

Partia politike:LSDM

E-kontakti:/

 

Orhan Sabrii

Lindur: 24.02.1985-Tetovë

Përkatësia kombëtare:shqiptar

Përgatitja profesionale:PPS

Adresa:f.Shemshovë p.n.

Partia politike:BDI

E-kontakti:/

 

Kristina Tomovska-Ristovska

Lindur: 10.11.1981-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonase

Përgatitja profesionale:PPS

Adresa:f.Jegunovc p.n.

Partia politike:VMRO-DPMNE

E-kontakti: kristina.tomovska.ristovska@gmail.com

 

Toni Tërpçevski

Lindur: 24.01.1968-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Ratajë p.n.

Partia politike:LSDM

E-kontakti:/

 

Ane Apostollovski

Lindur: 16.10.1982-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Jançishtë p.n.

Partia politike:VMRO-DPMNE

E-kontakti:/

 

Alit Rushiti

Lindur: 19.12.1953-Orashje

Përkatësia kombëtare:shqiptar

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Orashje p.n.

Partia politike:BDI

E-kontakti:/

 

Qemal Emini

Lindur: 25.04.1968-Shemshovë

Përkatësia kombëtare:shqiptar

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Shemshovë  p.n.

Partia politike:PDSH

E-kontakti:/

 

Kristina Millosavlevska

Lindur: 10.11.1981-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonase

Përgatitja profesionale:PPS

Adresa:f.Vratnicë p.n.

Partia politike:LSDM

E-kontakti: kmilosavlevska@yahoo.com

 

Biljana Toshevska

Lindur: 01.11.1982-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonase

Përgatitja profesionale:PPS

Adresa:f.Ratajë p.n.

Partia politike:VMRO-DPMNE

E-kontakti: bilana.tosevska@hotmail.com

 

Umer Dalifi

Lindur: 13.04.1980-Jazhincë

Përkatësia kombëtare:shqiptar

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Jazhincëp.n.

Partia politike:BDI

E-kontakti:/

 

Zoran martinovski

Lindur: 26.05.1980-Raotincë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f. Raotincë p.n.

Partia politike:LSDM

E-kontakti:/

 

Tërpko Kirovski

Lindur: 19.07.1952-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Tudencë p.n.

Partia politike: PSM

E-kontakti:/

 

Zharko Jançevski

Lindur: 23.03.1976-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Staro Sellë p.n.

Partia politike:LPM

E-kontakti:/

 

Ivica Saveski

Lindur: 20.11.1979-Tetovë

Përkatësia kombëtare:maqedonas

Përgatitja profesionale:PMP

Adresa:f.Bellovishtë p.n.

Partia politike:VMRO-DPMNE

E-kontakti:/