lajm

U bë vendosja e poçave me efikasitet energjetik dhe armaturave për ndriçim rrugor në vendbanimin Zhillçë

Komuna e Jegunovcit 13.04.2019 – Ekipi e angazhuar nga njësia e vetëqeverisjes lokale vendosi poça me efikasitet energjetik dhe armaturave për ndriçim rrugor në vendbanimin Zhillçë. Si Komunë e Jegunovcit mbetemi të përkushtuar dhe mundohemi që qytetarët të kenë ndriçim publik kualitativ. Njëherësh, dërgojmë apel deri te qytetarët që në kohë ti raportojnë problemet e […]

Aksioni për pastrimin e deponive të egra vazhdon edhe në vendbanimin Ratajë

Në pajtim me programin për pastrimin e deponive të egra, me angazhimin e makinerisë në teren filloi me pastrimin pranveror të deponive të egra. Sot punohet në pastrimin e deponisë së egër në vendbanimin Ratajë, kurse në pajtim me planin do të pastrohen edhe lokacione të tjera kritike në Komunë. Kryetari i komunës Darko Bllazheski […]

U mbajt mbledhja e nëntëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 27.03.2019 në ora 10:00 u mbajt mbledhja e nëntëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale. Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 20 pika, të pranishëm ishin 15 këshilltarë. R e n d d i t […]

Lexoni të gjitha postimet