Листа на Советници на Општина Јегуновце
Мандат 2013 – 2017

 

Александар Митревски
Роден: 07.11.1984 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: ВСС
Адреса: н.м. Подбреѓе бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт: mitrevski2367@gmail.com

 

Марјан Матовски
Роден: 16.02.1985 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: ВСС
Адреса: н.м. Беловиште бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Орхан Сабрии
Роден: 24.02.1985 – Тетово

Национална припадност: Албанец
Стручна спрема: ВСС
Адреса: н.м. Шемшовобб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/

 

Кристина Томовска-Ристовска
Родена: 10.11.1981 – Тетово

Национална припадност: Македонка
Стручна спрема: ВСС
Адреса: н.м. Јегуновце бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт: kristina.tomovska.ristovska@gmail.com

 

Тони Трпчевски
Роден: 24.01.1968 – Ратае

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: CСС
Адреса: н.м. Ратае бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Ане Апостоловски

Роден: 16.10.1982 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: CСС
Адреса: н.м. Јанчиште бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт:/

 

Алит Рушити
Роден: 19.12.1953 – Орашје

Национална припадност: Албанец
Стручна спрема: ССС
Адреса: н.м.Орашје бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/

 

Ќемаљ Емини
Роден: 25.04.1968 – Шемшово

Национална припадност: Албанец
Стручна спрема: ССС
Адреса: н.м.Шемшово бб
Политичка партија: ДПА

E-контакт:/

 

Кристина Милосавлевска

Родена: 10.11.1981 – Тетово

Национална припадност: Македонка
Стручна спрема: ВСС
Адреса: н.м. Вратница бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт: kmilosavleska@yahoo.com

 

Билјана Тошевска

Родена: 01.11.1982 – Тетово

Национална припадност: Македонка
Стручна спрема: ВСС
Адреса: н.м. Ратае бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт: biljana.tosevska@hotmail.com

 

Умер Далифи
Роден: 13.04.1980 – Јажинце

Национална припадност: Албанец
Стручна спрема: ССС
Адреса: н.м.Јажинце бб
Политичка партија: ДУИ

E-контакт:/

 

Зоран Мартиновски
Роден: 26.05.1960 – Раотинце

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: ССС
Адреса: н.м. Раотинце бб
Политичка партија: СДСМ

E-контакт:/

 

Трпко Кировски

Роден: 19.07.1952 – Туденце

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: ССС
Адреса: н.м. Туденце бб
Политичка партија: СПМ

E-контакт:/

 

Жарко Јанчески

Роден: 23.03.1976 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: ССС
Адреса: н.м. Старо Село бб
Политичка партија: НДМ

E-контакт:/

 

Ивица Савески
Роден: 20.11.1979 – Тетово

Национална припадност: Македонец
Стручна спрема: ССС
Адреса: н.м. Беловиште бб
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

E-контакт:/