Претседател на Советот на Општина Јегуновце

Билјана Тошевска

 

АДРЕСА

Општина Јегуновце
Претседател на Совет на Општина Јегуновце
1215 Јегуновце

Е – контакт
biljana.tosevska@hotmail.com